Våra ägare

Investera Mittsverige AB ägs till 100 % av den ideella föreningen Investera i Sundsvall. Föreningen ägs i sin tur av sina medlemmar. Aktiekapitalet uppgår till SEK 100 000. Den samlade operativa verksamheten bedrivs i bolaget.

  • BRA Sverige AB
  • Byström Förvaltning AB
  • Castanum Förvaltning AB
  • Danske Bank
  • Diös Fastigheter AB
  • Ellextre Entreprenad AB
  • Handelsbanken
  • HSB Mitt
  • Immobilia Entreprenad AB
  • IT-teknik i Sundsvall AB
  • KPMG AB
  • MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
  • Mittmedia AB
  • Molinbolagen
  • Nordea Bank AB
  • PWC AB
  • RICOH Sverige AB
  • SCA Forest Products AB
  • SEB
  • Swedbank
  • Sweetpop AB