Så ska arbetslösheten minskas – Hela Vägen inleder samarbete med Ånge kommun


Förra våren berättade Ånge kommun om hur man aktivt arbetar med att hjälpa hemmasittande ungdomar ut i arbetslivet. Nu satsar kommunen ytterligare i hopp om att minska antalet långtidsarbetslösa. Initiativet är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen, där arbetsnära och praktiska insatser står i centrum.

– Projektets praktiska inslag och starka koppling till näringslivet hoppas vi blir nyckeln till ett lyckat resultat. Den som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid behöver hjälp med att bredda sina kontaktytor mot arbetsgivare, säger Malgorzata Hammarberg, ansvarig för Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad.

Under tre år kommer cirka 90 arbetssökande i Ånge att få möjlighet att delta i arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen som är ett projekt initierat av näringslivet. Utöver arbetsträning, praktik och studiebesök genom arbetsgivarnätverket Vi Kan får deltagarna bland annat utbildning i entreprenörskap och chans att validera sina generella kompetenser.

– Tonvikten ligger på de praktiska inslagen där vi matchar individens önskemål och behov mot lämpliga arbetsgivare. Samtidigt ger valideringen möjlighet att synliggöra och dokumentera individernas olika färdigheter, säger Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen.

EU-medel skapar möjligheter
Projektet som främst riktar sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid ger ett bra resurstillskott till arbetet i Ånge. För varje krona i arbetstid som kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar med så satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 1,8 kronor. Totalt innebär det att 3,4 miljoner kronor satsas på arbetssökande i Ånge genom projektet.

– Detta ger oss goda möjligheter att hjälpa dem som behöver extra stöd i jobbsökandet. Att kunna lägga mer tid och resurser på varje enskild individ ökar oddsen för ett positivt resultat, säger Hammarberg.

För mer information vänligen kontakta:
Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen 072-080 29 79, mathias@investeramitt.se
Malgorzata Hammarberg, ansvarig för Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad Ånge kommun
073-274 20 46, malgorzata.hammarberg@ange.se

Investera är projektägare till Hela Vägen och initiativtagare till arbetsgivarnätverket Vi Kan.
Läs mer:
http://www.vikanmittsverige.se
http://www.helavagenmitt.se

Aktiviteter

Näringslivskontoret i Timrå inleder samarbete med Vi Kan och Hela Vägen

På senare år har social hållbarhet diskuterats allt flitigare i samhällsdebatten, där frågorna bland annat handlat om hur och på vilket sätt arbetsgivare kan bidra. I hopp om att inspirera andra väljer nu Timrå kommuns näringslivskontor att erbjuda praktikplatser, studiebesök och intervjuträning till arbetssökande.

– Vi vill synliggöra de värden som skapas när socialt ansvarstagande integreras på ett affärsmässigt sätt i verksamheten. Dagens företagande är så mycket mer än att sälja en vara eller tjänst, det handlar om att arbeta hållbart och använda samhällets resurser på ett sätt som gynnar alla, säger Peter Germer, näringslivschef, Timrå kommun.

Initiativet är ett samarbete mellan näringslivskontoret, arbetsgivarnätverket Vi Kan och arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen. Målet är att bredda kunskapen om social hållbarhet och att få fler arbetsgivare att engagera sig rent praktiskt.

– Känslan är att många arbetsgivare vill bidra men steget till praktisk handling upplevs besvärligt. Vi vill ändra på den inställningen och tror att näringslivskontorets exempel kan ge ringar på vattnet, säger Mathias Sundin, projektledare för Hela Vägen och ansvarig för Vi Kan.

Social hållbarhet med mångfald i centrum

SCB:s rapporter pekar på att Sverige har en stor befolkningsökning att vänta, vilket bland annat ställer krav på förbättrad integration. För arbetsgivare innebär detta också helt nya möjligheter.

– Med befolkningsökningen följer även en ökning av kompetenser på arbetsmarknaden. Mångfalden gör att det lättare för arbetsgivare att hitta det man söker, säger Peter Germer.

Näringslivskontoret kommer under året att arbeta aktivt med den sociala hållbarheten och välkomnar alla med intresse i ämnet.

För mer information om initiativet vänligen kontakta:
Peter Germer, näringslivschef i Timrå, 070-300 00 72, peter.germer@timra.se
Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen 072-080 29 79, mathias@investeramitt.se

Investera är projektägare till Hela Vägen och initiativtagare till arbetsgivarnätverket Vi Kan.
Läs mer:
http://www.vikanmittsverige.se
http://www.helavagenmitt.se

Aktiviteter

Projektledare Mathias Sundin berättar om Hela Vägens verksamhet

pho_top
Äntligen är verksamheten igång. Nu när maj övergår i juni så har vi totalt ett 40-tal deltagare inskrivna på de fyra orter där vi är verksamma. Nu lägger vi i nästa växel vilket innebär att vi kommer att ta emot 20–30 nya deltagare varje månad.

Att starta upp ett stort projekt från ingenting är både en stor utmaning men också en fantastisk möjlighet. Det tar kraft och tid att skapa och implementera rutiner. Mycket tid har även lagts på att anställa bra handledare, hitta lämpliga lokaler för verksamheten och att skapa verktygen för en bra kommunikation. Allt detta är dock ett positivt arbete då vi får vara med och skapa något nytt som ska hjälpa individer och bidra till att öka den sociala hållbarheten.

En annan mycket viktig del är alla relationer som utgör grunden för ett bra resultat. Dels relationerna med våra samarbetspartners kommunerna och Arbetsförmedlingen men även relationerna med arbetslivet och omgivande samhälle. Här känns det som att vi har kommit långt på kort tid och framför allt som att vi fått ett varmt välkomnande på alla orter där vi har etablerat projektet. Vi ser fram emot bra samarbeten där alla ger och tar och där de resurser som finns samnyttjas för att nå maximal effekt för såväl arbetssökande som arbetsgivare.

En viktig pusselbit i vårt arbete är arbetsgivarnätverket Vi Kan. Nätverket som startades innan projektet är öppet för alla arbetsgivare som vill lära sig mer om och integrera social hållbarhet i sin verksamhet. Små som stora arbetsgivare kan bidra genom föreläsningar, intervjuträningar och inte minst genom att erbjuda praktikplatser. Vi har marknadsfört nätverket på ett flertal företagsträffar samt vid alla kontakter med företag och har på kort tid fått många nya medlemmar vilket är väldigt roligt!

Jag uppmanar alla som kan att bli en del i nätverket för då kommer vi att kunna hjälpa så många individer som möjligt ut i arbetslivet.

Nu kör vi!

Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen

signatur-M_sm

 

 

 

Investera är projektägare till Hela Vägen. 
Läs mer: http://www.helavagenmitt.se

Aktiviteter