Varmt välkommen till invigningarna av Hela Vägens lokaler i Ånge och Härnösand

invigningar_hv (1)

Under invigningarna får du möjlighet att spana in våra lokaler, träffa projektgruppen och lyssna till hur vi tillsammans med offentlig sektor och näringsliv arbetar för att föra 830 arbetssökande närmare arbetsmarknaden. Självklart bjuder vi även på fika.

Ånge:

Datum: Tisdag den 14 juni
Tid: Öppet hus, 10.00–12.00
Plats: Mejeriet, Lantmannagatan 17, 841 32 Ånge

Härnösand:

Datum: Torsdag den 16 juni
Tid: Öppet hus, 10.00–12.00
Plats: Storgatan 35, 871 30 Härnösand

Se inbjudningar som pdf:
Inbjudan Ånge, pdf
Inbjudan Härnösand, pdf

Investera är projektägare till Hela Vägen. 
Läs mer: http://www.helavagenmitt.se

 

Aktiviteter

Härnösands kommun synliggör samarbetet med Vi Kan och Hela Vägen

hsnd_inlagg

Att få in en fot på arbetsmarknaden är inte alltid så lätt för den som varit utan jobb en längre tid. Nu väljer Härnösands kommun och arbetslivsförvaltningen, tillsammans med Arbetsförmedlingen, att satsa på arbetsnära och praktiska insatser genom ESF-projektet Hela Vägen. Målet är att stärka arbetssökandes anställbarhet och bredda deras kontaktytor mot arbetsgivare.

– Praktik är en beprövad metod som många gånger visats sig vara en framgångsfaktor vid arbetsintegrering. Den som gör praktik hos en arbetsgivare samlar både på sig erfarenhet och kontakter, vilket kan vara avgörande i jobbsökandet, säger Petra Norberg, t f förvaltningschef.

Under tre år kommer arbetssökande i Härnösand att få möjlighet att delta i arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen som är ett projekt initierat av näringslivet. Utöver arbetsträning, praktik och studiebesök genom arbetsgivarnätverket ”Vi Kan” får deltagarna bland annat utbildning i entreprenörskap och chans att validera sina generella kompetenser.

– Tonvikten ligger på de praktiska inslagen där vi matchar individens önskemål och behov mot lämpliga arbetsgivare. Samtidigt ger valideringen möjlighet att synliggöra och dokumentera individernas olika färdigheter, säger Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen.

EU-medel ger extra resurser
Projektet som främst riktar sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid ger ett bra resurstillskott till arbetet i Härnösand. För varje krona i arbetstid som kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar med så satsar ESF 2,5 krona. Totalt innebär det att drygt åtta miljoner kronor satsas på arbetssökande i Härnösand genom projektet.

– Att vara en del av detta ger oss en fantastisk möjlighet att påverka arbetslösheten i kommunen. Förhoppningen är självklart att flera av deltagarna ska nå en anställning, säger Petra Norberg. Arbetsmarknadsprojekt Hela vägen omsluter totalt cirka 43 miljoner kronor, varav 20 miljoner finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer: http://www.harnosand.se/pressmeddelanden#/pressreleases/initiativ-fraan-naeringslivet-ska-hjaelpa-arbetssoekande-i-haernoesand-1418394 

Investera är projektägare till Hela Vägen och initiativtagare till arbetsgivarnätverket Vi Kan. 
Läs mer:
http://www.helavagenmitt.se
http://www.vikanmittsverige.se

Aktiviteter

Unikt samarbete mellan HSB Södra Norrland och Vi Kan för att hjälpa arbetssökande

remote.jpg

Under tre år kommer HSB Södra Norrland att öppna sin verksamhet och ta emot fler studiebesök och praktikanter än vad man tidigare gjort. Initiativet är ett samarbete mellan HSB och arbetsgivarnätverket Vi Kan, där det gemensamma målet är att hjälpa personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

– Att få fler medarbetare med erfarenheter från andra kulturer är en fantastisk chans för oss, som ger ökad kompetens och mångfald i företaget. Vi vill inspirera till arbete och tror även att praktik är en bra väg in på arbetsmarknaden, säger Christer Berglund, vd HSB Södra Norrland.

Rent praktiskt kommer arbetssökande som ingår i samarbetet att genomgå en förberedelsefas där deras kompetenser och önskemål kartläggs, för att sedan matchas mot passande uppgifter hos arbetsgivaren. Deltagarna får även möjlighet till olika typer av kompetenshöjande utbildningar.

– HSB har en bred organisation med många funktioner och arbetsuppgifter, vilket är oerhört betydelsefullt för den som söker praktik. Vi är mycket glada att HSB ställer sig positiva till ett samarbete, säger Mathias Sundin, ansvarig för Vi kan och projektledare för arbetsmarknadsprojektet Hela vägen.

Nytänkande rekryteringsform
HSB har en historia av att arbeta innovativt och ser även möjligheter med detta initiativ. Förhoppningen är att under praktikperioden hitta personer som kompletterar och breddar organisationens kompetenser.

– Arbetsgivare måste våga tänka utanför boxen och se rekrytering ur andra perspektiv. I dagens globala samhälle tror jag till exempel att en mångkulturell och språkberikad arbetsplats är en konkurrensfördel, säger Christer Berglund.

Senast i januari berättade HSB om hur man nationellt ska medverka till cirka 250 praktik- och ingångsjobb, samt försöket med att införa sociala klausuler i entreprenadupphandlingar för att fler människor med byggerfarenhet från sina hemländer ska komma i arbete.

Läs mer om samarbetet:
https://www.hsb.se/sodra-norrland/om-hsb/press/pressmeddelanden/pressmeddelande/?pid=1346947&sid=1092

Investera är initiativtagare till arbetsgivarnätverket Vi Kan. 

Läs mer: http://www.vikanmittsverige.se

Aktiviteter