Publicitet för Hela Vägen ”Så ska miljonregn minska utanförskap i Västernorrland”


Nu står det också klart att kampen mot arbetslösheten trappas upp. Det genom ”Hela vägen” – som beskrivs som ”ett av det största arbetsmarknadsprojektet någonsin”.

– Tanken är att personer som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få de rätta verktygen för att i framtiden kunna nå ett jobb. Samtidigt vill vi göra det lättare för arbetsgivare att engagera sig och komma i kontakt med det som kan vara morgondagens arbetskraft, säger Pernilla Berg, vd på Investera Mittsverige AB (svb).

Under tre år kommer närmare 830 personer att få olika former av kompetenshöjande insatser. Utöver teoretisk kunskap tillkommer arbetsträning, studiebesök och praktik.

– Möjligheten att kunna bredda arbetssökandes kontaktytor mot verkliga arbetsgivare är oerhört betydelsefullt, säger Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Ånge.

Läs hela artikeln på
http://www.st.nu/allmant/medelpad/sa-ska-miljonregn-minska-utanforskap-i-vasternorrland 

Investera är projektägare till Hela Vägen.
Läs mer på http://www.helavagenmitt.se

Aktiviteter

Investera projektägare till stort arbetsmarknadsprojekt

Investera Mittsverige AB (svb) har av ESF (Europeiska Socialfonden) beviljats medel till projektet ”Hela vägen”, ett treårigt projekt som skall bedrivas i samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna i Ånge, Härnösand, Timrå och Sundsvall. Projektperiod 2016-02-01 – 2019-01-31 med en total omslutning på ca 43 miljoner kronor. Syftet är att föra människor närmare arbetsmarknaden i nära samverkan med arbetsgivare.

Målet är att under tre år föra 830 arbetssökande i Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge närmare arbetsmarknaden. Deltagarna får bland annat möjlighet till validering av generella kompetenser, utbildning i entreprenörskap samt olika former av utvecklande aktiviteter. Utöver teoretisk kunskap ges deltagarna möjlighet till praktiska moment såsom arbetsträning, studiebesök och praktik via arbetsgivarnätverket Vi kan.

Läs mer om arbetet på: http://www.helavagenmitt.se och http://www.vikanmittsverige.se

300x142

Aktiviteter

Följ med oss till Almedalen 2016!

 Passa på att göra din och regionens stämma hörd och gör oss sällskap på några inspirerande och trevliga dagar i Almedalen!

Läs mer om vårt erbjudande i PDF-filen nedan.

>> Inbjudan_Almedalen_2016 <<

Aktiviteter