Bakgrund

Investera Mittsverige AB bildades år 2000 (då under namnet Investera i Sundsvall AB) efter ett initiativ av näringslivet i Sundsvall och Sundsvalls kommun. Syftet med verksamheten var att på uppdrag av Sundsvalls kommun och ägarkretsen, genom etableringar av nationella och internationella företag expandera Sundsvallsregionens näringsliv och bidra till utvecklingen av Sundsvallsregionen.

Verksamhet

Investera avslutade 2011 sitt 10 år långa uppdrag att arbeta med företagsetableringar. Detta skedde i samband med att Sundsvalls kommun efter ett politiskt maktskifte valde att själva arbeta med uppdraget i kommunal regi. Företagets fokus ligger nu sedan 2012, på att jobba med regionala utvecklingsprocesser med nationell och europeisk relevans.