Företagskartläggning

Det är en stor utmaning för ett näringslivskontor/bolag att göra prioriteringar. Man förväntas leverera service till företagen, idka näringslivsutveckling, skapa tillväxt, arbeta med etableringsverksamhet och ofta dessutom med besöksnäringsfrågor. Vi vågar påstå att de insatser som utgår från det offentliga kräver en grundlig behovskartläggning för att klara av att motivera prioriteringar i verksamhetens och dess utbud.

Vi kan hjälpa er att kartlägga ert näringslivs behov av service. Kartläggningen ger en uppdaterad bild av näringslivet i er kommun och ger svar på vad företagen behöver för att utvecklas och växa.

ftgk2014


Vårt erbjudande innehåller:

  • Förproducerade frågor som syftar till att besvara den övergripande frågan
   ”Vad har företagen för behov?”
  • Insamling av företagsregister
  • Intervjuer med 100 företag
  • Resultatredovisning i rapportform med frekvenstabeller
  • Fördjupad analys

Vi kan självklart hjälpa till att processa fram ett eget frågeunderlag utifrån era specifika behov.

Läs mer om vårt erbjudande i PDF-filen nedan.

>> Företagskartläggning 2014 <<