Glad och trevlig sommar!

Vi vill passa på alla våra samarbetspartners, medlemmar och övriga intressenter en riktigt härlig sommar!

Här kan ni läsa mer om de projekt vi driver just nu:
Arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen: www.helavagenmitt.se
Arbetsgivarnätverket Vi Kan:  www.vikanmittsverige.se
Forsknings- och utvecklingsprojektet Norrlandicus: www.norrlandicus.se

Aktiviteter