Referenser

Vi frågade några av våra projektdeltagare och samarbetspartners hur de uppfattat oss som projektledare och projektkoordinatorer i de uppdrag vi utfört.

 

Det nära samarbetet med er på Investera Mittsverige har varit mycket uppskattat och avgörande för oss. Engagerat, seriöst och alltid behovsanpassat! Tack också för ert nätverk och de dörrar ni öppnar. Ni är en förebild nationellt.
– Magnus Melander, Key account manager, SCA Hygiene Products AB

 

Vi startade vår verksamhet samtidigt som projektet. Det var verkligen lyckat för oss, skapat mycket kontakter och hjälpt oss att komma in i Sundsvall eftersom vi inte är härifrån. 
– Projektdeltagare Bäst 2020

 

Investera Mittsverige har tillsammans med socialtjänsten gjort ett gediget jobb i LOV-arbetet. Projektet ”Branschutveckling genom kvalitetsarbete” är ett sätt att visa att vi i Sundsvall tar kvalitetsfrågorna inom hemtjänsten på allvar och att vi, tillsammans med branschen, är beredda att ta ett gemensamt ansvar.
– Peter Löthman, chef Socialtjänsten Sundsvall

 

Den kvalitetsprocess som Investera Mittsverige har drivit har varit fantastisk att få vara med i. Som företagare har det varit mycket värdefullt.
– Senioruthyrning.se, Elisabeth Nylander

 

Investera Mittsverige fyller en viktig funktion i regionen. De är duktiga på att initiera och driva projekt.
– Mittuniversitetet, Edith Andresen

 

Engagemang och lyhördhet! Det vi aktörer har efterfrågat har ni genomfört. Ni har erbjudit många bra föreläsningar och workshops, samt möjligheten att knyta nya kontakter.
– Projektdeltagare Bäst 2020