Vision och mission

För att utveckla en region krävs en bra kunskap om hur omvärlden ser ut,  samt ha koll på vilka hot och möjligheter som står för dörren. Vi har valt att blicka ut över Europa och Sverige för att bygga Investeras verksamhet utifrån relevanta omvärldsfaktorer.

 

Vår vision

Vi ska stärka regionens position på den nationella kartan

 

Vår mission

Vi ska vara en katalysator för regional utveckling